PRACOWNICY

 Nad przebiegiem codziennego życia czuwają wychowawcy, którzy służą pomocą każdemu od pierwszego do ostatniego dnia pobytu w internacie.

Rada Wychowawców Internatu:

 Kierownik internatu:

mgr MAGDALENA TOMAN-KOSSAKOWSKA

 Wychowawcy:

mgr ADRIAN SMOLAK

mgr IZABELA RYBARCZYK

mgr ELŻBIETA HELWICH

mgr ALEKSANDRA UNGEREK

lic.  EDYTA KUNZ

 Opiekun nocny:

ALEKSANDRA HEJWOSZ

 

Atmosferę w naszym internacie tworzą także pracownicy obsługi, czyli:

Kucharki:

ELŻBIETA ŁUCKA

ALINA RYBARCZYK

ALINA JESSA 

Sprzątaczka:

MAGDALENA STANECKA